NGÀY CỦA CHA

1 Tháng Chín
NGÀY CỦA CHA

Làm hỏng cha bằng cách giành cho anh ta một phần 2050 đô la...

Tham gia với chúng tôi vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 9 để có cơ hội giành được một trong những giải thưởng trị giá 2050 đô la, bao gồm Jack Daniel's Bonded, Giải thưởng tiền mặt hoặc Jack Daniel's Cradle trị giá 500 đô la!

Các mục kiếm được với mỗi 5 đô la chi cho thực phẩm và đồ uống, cũng như mỗi 10 đô la chi tiêu cho trò chơi. Với 20 giải thưởng sẽ giành được, không có cách nào tốt hơn để cho cha bạn thấy ông ấy có ý nghĩa như thế nào đối với bạn!

Điều khoản &� Điều kiện: Nâng cao tinh thần của bạn với Jack T's & C's

Chi tiết sự kiện
Ngày: Tháng Chín 1, 2024
Địa điểm: The Lion Richlands
CHIA SẺ SỰ KIỆN